Jeremia 29:11: ”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.”

söndag 3 augusti 2014

Israel Now News (08.02.2014) | Daystar

Episode 141 (08.02.2014) | Daystar On Demand - Christian Videos

" Israel Now News is a creative and innovative weekly TV news magazine presenting a unique perspective of Israel's current events, politics, and culture to an English speaking audience."

fredag 1 augusti 2014

Israel now news | Daystar On Demand - Christian Videos

Episode 140 (07.26.2014) | Daystar On Demand - Christian Videos"It is important that Christians worldwide have an unprejudiced source of news about Israel. Israel Now News is an unbiased weekly news source designed to educate and embolden Christians to take an active role in prophecy and to stand with Israel."


Length: 28:32

söndag 16 mars 2014

Påven får idoltidning - il mio Papa

Ord av Kristus Jesus enligt Matteus evangelium 23:8-10
8"Men I skolen icke låta kalla eder 'rabbi', ty en är eder Mästare, och I ären alla bröder. 9Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder 'fader', ty en är eder Fader, han som är i himmelen. 10Ej heller skolen I låta kalla eder 'läromästare', ty en är eder läromästare, Kristus."


De orden är nog för mej att inse att jag skulle aldrig vilja gå in under en religion eller organisation där ledare kallas Fader=Påve, eller en religion vars ledare kallas Läromästare=ex Guru eller Boddisattva eller en religion där ledare kallas Rabbi= religiös Mästare.


"Påve (av latinets papa, "fader", av grekiskans πάπας, pápas, "fader", ursprungligen stavat πάππας, páppas), är titeln för biskopen av Rom, tillika Katolska kyrkans högste ledare"
källa:wikipedia

"Ordet "rabbin" betyder ungefär "mästare" och det hebreiska ordet har samma rot som ordet "rabbah", som betecknar storhet."
Källa:judaistik.se

"Guru betyder inte endast lärare utan översätts även som ”tung” från sanskrit vilket påvisar vikten som läggs vid dessa män och kvinnor som erhåller speciella förmågor. En guru har en väldigt utvecklad andlig kapacitet som gör att de kan förmedla och lära ut till sina lärjungar om hur man når moksha, frihet från återfödelse."
Källa:wikipedia

"Bodhisattva (sanskrit; pali: bodhisatta 'varelse som söker upplysning', av bodhi och sattva 'väsen'[1]), är inom buddhismen en benämning på en blivande buddha, en varelse som står på randen till buddhaskapet."
källa:wikipedia

måndag 10 mars 2014

Den andliga lavinen

I tidningen "världen idag" står att evangelisten Steve Hill dött efter en tids sjukdom, det får mej att tänka på en syn han såg för några år sedan angående en andlig lavin som har med falska läror att göra och faran med det.
Evangelisten Steve Hill har avlidit- världen idag

steve hill-the spiritual avalanche that could kill millions - Charisma news

"The Lord began to speak. I trembled. The fresh, new snow represented the false teaching that is steadily falling on the ears of the body of Christ. It has been, and is, a heavy snowfall. The skiers represented believers and non-believers, trusting the resort for a safe and memorable experience. As Christians, we have been warned to be sober and vigilant (1 Peter 5:8). However, the present, awe-inspiring teachings have lulled many into a deeper sleep.

The layers upon layers of snow have been steadily covering the solid traditional truth of Christ. The truth is that foolish teaching in these days will become so fashionable even the most dedicated believer could become deceived (Matt. 24:24). It's happening before our eyes."


"Steve Hill and his wife were planning his funeral. But God raised him off the death bed and gave him an open vision. In it God warned what is about to happen on planet earth. Hear his watchman's cry about the dangers ahead!"

tisdag 4 mars 2014

Profetiskt angående Ryssland

prophetic alert from 22 feb. 2014 Kim Clement
"But My fury is fulfilled, says the Lord, and I have now kindled a fire in Zion.  I have kindled a fire in Zion, in America, in nations throughout the earth, and My fist is about to smack down on Russia, for out of the rebellion of the Ukraine, which was seen by My prophet, shall come out of those ashes, beauty – shall come out of that sadness, joy – shall come out of those garments, praise, says the Lord."

prophetic alert 7 sept. 2013    Kim Clement
"Now we see that this is trying to grow again and trying to come back to where there’ll be this coldness between Russia and America and try to bring back an era.  I see it happening.  To me, it tells me that there will be another kind of Ronald Reagan that has to emerge; that has to be raised up so that this will take care of the tumor within the nations of the world.  It’s history repeating itself.  I’m telling you right now what is going to happen after Barack Obama – you’re going to see what is going to start transpiring."


From the matrix - 7 aug. 2013 Kim Clement
"Russia! My Spirit has moved away for a small season.  Your ambition has offended Me, says the Lord.  Your ambition and your taste for power has offended Me.  Therefore, I will teach you a lesson, says the Lord. "